Vad är CCA

 

En av grundtankarna med Team Fairplays arbete har varit att ta fram konceptet CCA . Det går ut på att  vara kristna medmänniskor. Att erbjuda sig själv till andra för att stötta och leda. Att få vara med och se andra växa och utvecklas. Vi vill vara med och utbilda mentorer till idrottare. Att bli en länk mellan de lokala församlingarna och de aktiva. Uppmuntra till att se den kristna tron som en tillgång.

Connecting Christian Athletes.

Tillsammans blir vi starka!!!

Start

Hur ska man fysträning?

Fysträning har blivit ett viktigt inslag i de flesta idrotter. Det är viktigt att ha en plan för hur man ska lyckas med sin idrott. Att förbereda kroppen så att man kan utföra övningarna mer korrekt och med mer kraft samt förebygga skador.