Historien bakom Teamfairplay

Historien bakom

Tankarna kring Team Fairplay växte fram 2007 under min tid som medlem i teamet i Sport for Life.
Team Fairplay är inspirerad av det brobygge mellan kyrka och idrott som Paul Kobylarz startade i Sverige 1995.

Efter att år efter år sett på hur unga människor i vår kyrkliga gemenskap valde bort församlingen så kunde jag se ett samband. De som hade talanger inom sång, musik och drama, områden som vi behöver i kyrkorummet, hade lättare att hitta en plats i församlingen. Jag tror att Gud har en tanke med alla mäniskor och att Han har lagt ner sina gåvor i alla. Tyvärr märker vi att andra aktiviteter drar, och då hamnar man lätt utanför gemenskapen och blir väldigt ensam med sin tro. Det gäller speciellt den gruppen som vill satsa på sin idrott. Jag tror det är Gud som lägger ner gåvor och talanger i oss, gåvor som vi får bruka. Därför vill vi i stället uppmuntra ungdomarna att ta med sig sin tro som en styrka i idrottsvärlden. Ett bibelord PS 28:7.

Vi som församlingar vill vara med och stötta de som väljer att satsa på sin idrott. Därför kom idén att starta TFP. Det är ingen ny aktivitet då idrotten ofta tar mycket tid utan istället bygger det på att erbjuda mentorer, kristna medmänniskor som stöttar och som finns i team kring de aktiva.

Tillsammans är vi starka.

/ Per Axelsson