Trovärdigt

Visioner
Jag har under en tid tänkt på de ungdomar vi har i våra församlingar, som är duktiga i sina sporter och hur viktiga de är. Hur skulle man kunna arbeta så att de kan utvecklas, hitta sin plats i gemenskapen och få möjlighet att växa i sina gåvor.
Det som har växt fram är Team Fairplay. Det är inte tänkt som någon ny verksamhet utan en plattform för idrottssinnade.
Vi vill kunna hjälpa ungdomar att känna att deras idrottsliga gåvor kan användas utan att känna skam och utanförskap. Att växa som grupp och se likasinnade.

Vi vill samla idrottare från olika sporter, tjejer och killar i olika åldrar. Amatörer och elitsatsade, motionärer eller föredettingar. Listan kan bli lång.

Idrottarna ska få möjlighet att bygga upp sin karaktär, att kunna se på sin tro som en styrka även i sin idrott. Det ska finnas möjlighet för samtal och stöd. Det är viktigt att se hela människan, ande, själ och kropp. Vi vill samla aktiva idrottare från olika kyrkor. De är viktiga förebilder. Vi kommer att anordna inspirationsträffar kring olika intressanta ämnen.
En viktig ingrediens kommer att bli ”teamet” , personer som vill betjäna andra med sina personligheter och gåvor. Alla team runt omkring i sverige kommer att fungera olika. Det är de som är med i teamet som sätter ribban.
Jag tror att team fairplay kan bli ett av de redskap som kan hjälpa församlingar att fullfölja uppdraget att visa vår värld på Jesus och förvandla människor i vår tid.